Gizlilik Politikası

 • İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, www.bulutmavisi.com.tr adresinden hizmet veren Bulut Mavisi “Platform” ile Kullanıcı Sözleşmesi'ni akdetmiş olan tarafların “Kullanıcı”, Bulut Mavisi tarafından sunulmakta olan bulut tabanlı yazılımların (“Platform”) kullanımları sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.
 • Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
 • Şirket tarafından Platform'a yüklenen İçerik, Şirket'in mülkiyetindedir.
 • Bulut Mavisi, bu İçerik'i Şirket'in önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.
 • Üyelik aşamasında ve Platform'un kullanımı sırasında Şirket, Şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması Bulut Mavisi olarak yüksek önceliğimizdir.

  Bu nedenle Şirket tarafından sağlanan ve Platform'da paylaşılan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 • Şirket'in Bulut Mavisi'ne onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Şirket'in erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Şirket'in verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Bulut Mavisi ile ortakları tarafından Şirket'in talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.
 • Kişisel bilgiler Şirket ile temas kurmak veya Şirketin Platform üzerindeki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Bulut Mavisi'nin hizmetlerinin Şirket'e sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.
 • Bulut Mavisi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri işleyen” sıfatıyla Platform'da paylaşılan kişisel veriler ile ilgili mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

  Bulut Mavisi ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

 • Bulut Mavisi, Şirket, çalışanlar ve sair üçüncü kişiler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
 • Bulut Mavisi sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

  IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 • Bulut Mavisi, işbu Gizlilik Politikası'nı Platform üzerinden ya da e-posta vasıtasıyla bildirerek dilediği zaman değiştirebilir.

  Bulut Mavisi'nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri bildirim tarihinde yürürlük kazanır.

 • Bu Gizlilik Politikası'nda düzenlenen hususlara ilişkin sorularınızı info@bulutmavisi.com.tr adresine e-posta göndererek Bulut Mavisi'ne iletebilirsiniz.
 • Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket'in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.